top of page
Allmänna Villkor
 1. Offroadskolan drivs av AB Then C, org. 556891-7669.

 2. Bokning sker via telefon eller epost. Bokning är bindande.

 3. På kurser där minimiantalet deltagare är uppnått efter avbokningen gäller följande:

  • Mer än 30 dagar i förväg återbetalar vi 80% av kursavgiften. Vid ombokning applicerar vi 100% av kursavgiften mot annan kurs.

  • 14 - 30 dagar i förväg återbetalar vi 50% av kursavgiften. Vid ombokning applicerar vi 75% av kursavgiften mot annan kurs.

 4. På kurser där minimiantalet deltagare inte är uppnått efter avbokningen ger vi ingen återbetalning.

 5. På kurser där minimiantalet deltagare inte är uppnått tre dagar innan kursstart avbokar vi kursen med full återbetalning av erlagd kursavgift.

 6. Överlåtelse av kursplats är möjligt utan avgift så länge personen som tar över kursplatsen uppfyller kurskraven.

 7. Resor och aktiviteter utanför Offroadskolans lokaler - Dessa bokningar är bindande och är inte återbetalningsbara. Överlåtelse behandlas efter möjligheter med underleverantörer.

 8. Aktiviteter på Offroadskolans lokaler

  • Mer än 30 dagar i förväg återbetalar vi 80% av aktivitetsavgiften.

  • 14 - 30 dagar i förväg återbetalar vi 50% av aktivitetsavgiften.

  • Överlåtelse av aktivitetsplats är möjligt utan avgift så länge personen/personerna som tar över platsen uppfyller aktivitetskraven. 

 9. Presentkort återköps upp till 14 dagar från inköpsdatum.

 10. Som konsument har du 14 dagars ångerrätt vid beställning av aktivitet hos Offroadskolan. Ångerrätten gäller inte vid köp av resa eller aktivitet utanför Offroadskolans lokaler. Ångerrätten gäller fram till 14 dagar innan aktiviteten ska ske. För företag är bokningen bindande.

 11. Våra fordon är försäkrade under körningar, dock ej för skador på själva fordonet. Vi står själva för skador som uppkommer på fordonet under normal körning. Vid buskörning eller uppsåt så står föraren för skador på fordonet. 

 12. Körning med annat fordon än Offroadskolans fordon sker på egen risk. Fordonet ska vara minst trafikförsäkrat. Vi står inte för kostnader i samband med körning med eget fordon. Innan fordonet får köras på en av Offroadskolans aktiviteter ska fordonet godkännas av Offroadskolan. En avgift för fordonskontroll kan finnas.

 13. Terrängkörning är en fysisk aktivitet och kan medföra personskador. Det är upp till varje individ att bedöma om de fysiskt klarar av aktiviteten eller bör avstå.

 14. Offroadskolans aktiviteter sker utomhus i skog och mark. Tyvärr så råder vi inte över vädret, och i vissa fall kan vi behöva ställa in aktivitet på grund av väder för deltagarnas säkerhet. I dessa fall erbjuder vi nytt datum för aktiviteten.

 15. Samtliga förare ska ha giltigt B-körkort.

 16. Vid inställd aktivitet på grund av oförutsedd orsak så erbjuder Offroadskolan ombokning eller återbetalning av aktivitets eller kursavgiften.

 17. Offroadskolan förbehåller sig rätten att fotografera och filma under sina event och publicera i sina olika kanaler. Dock är våra deltagares integritet viktig för oss och om du som deltagare inte vill fotograferas eller synas i våra kanaler går det bra att säga till vår personal på plats. Din önskan kommer att respekteras.

 18. Vi hanterar era personuppgifter enligt GDPR.

 19. Vid eventuell tvist kommer Offroadskolan att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

 20. Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar part från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

 21. Offroadskolan äger rätt att utan förvarning, på eget bevåg eller p.g.a. myndighets krav, ändra sina Allmänna Villkor. Eventuella ändringar träder i kraft så snart de blivit tillgängliga på den här sidan. Köpare och deltagare uppmanas därför att hålla sig uppdaterad vad gäller de Allmänna Villkoren.

20200505_142429_edited.jpg
bottom of page