top of page

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

På grund av Covid-19 har vi varit tvungna att ändra på hur vi håller i utbildningar och event. Det innebär bland annat att vi håller våra utbildningar och event utomhus och vi åker inte med eleven utan kommunikation sker med radio i stället.
Personer som kommer i grupp får göra turkörning i som grupp i bil. Vi undviker att ha personer från flera grupper i samma bil.
Kurser är begränsade till max 7 deltagare.
Vi uppskattar er förståelse och försikighet i att hjälpa oss hindra spridningen av Covid-19.

bottom of page